Dušan Nágel

Dušan Nágel sa narodil 28. decembra 1949 v Rimavskej Sobote, vyrastal v Novom Meste nad Váhom. Najskôr študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu a neskôr na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pôsobil nielen ako pedagóg ale tiež bol členom Radošinského naivného divadla, pre ktoré aj ilustroval plagáty. Okrem toho ilustroval desiatky knižných titulov pre dospelých a tiež pre deti všetkých vekových kategórií. Jeho tvorba sa vyznačuje detailne prepracovanou kresbou. Veľmi dôležitý je pre neho aj ten najmenší detail, ktorým sa sústreďuje na podstatu stvárnenú v rôznych kontextoch a vzťahoch. Súčasťou jeho tvorby je aj zmysel pre výtvarný humor. Okrem ilustrovania sa venuje tiež grafike, maľbe a tvorbe poštových známok. Jeho tvorba bola ocenená cenou vydavateľstva SMENA v roku 1977. Najkrajšie knihy roka získali cenu za ilustráciu v rokoch 1976, 1977, 1996 a cenu Ľudovíta Fullu za ilustračnú tvorbu v roku 2004.
Pre vydavateľstvo Danubiapress ilustroval knihy so skrátenej a upravenej série Tromi časťami sveta.

Derviš

Kniha obsahuje 19 menších ilustrácií, jednu celostránkovú a dve dvojstránkové.

V Údolí smrti

Obsahuje 21 menších ilustrácií, jednu celostránkovú a dve dvojstránkové.

Lovec soboľov

Obsahuje spolu 24 ilustrácií, z toho jednu celostránkovú a dve dvojstránkové.

Použitá literatúra:

http://lib.bibiana.sk