Mayovky na Slovensku » Ilustrátori

Ilustrácie a ilustrátori

Ilustrácia je výtvarným stvárnením myšlienky textu, teda toho, čo je napísané pomocou slov, viet a znakových symbolov. Či už v podobe kresby, alebo maľby, ilustrácia zjednodušuje text, uľahčuje orientáciu v ňom a podporuje stotožnenie predstáv autora a čitateľa. Je dielom s určitou umeleckou hodnotou a vďaka svojmu tradičnému nosiču, tlačenej knihe, je v bližšom kontakte so svojím divákom než iné výtvarné umelecké diela, často uzavreté v depozitároch múzeí a galérií. Tvorca ilustrácií, ktorý vyjadruje myšlienky v texte pomocou obrazov, sa nazýva ilustrátor.

V nedávnej minulosti bola práca ilustrátorov raz podporovaným, niekedy stagnujúcim, inokedy dynamicky sa rozvíjajúcim médiom. Medzi najznámejších ilustrátorov mayoviek v slovenských podmienkach patrí Teodor Schnitzer. Jeho kresby v troch dieloch Winnetoua sú asi najznámejšie aj z dôvodu najväčšej čitateľnosti týchto kníh. Nemenej známy je František Šesták a jeho ilustrácie v knihách vydavateľstva Mladé letá. Najkrajšou a najvernejšou ilustrátorskou prácou sa dajú označiť kresby Anny Ušákovej. Jej stvárnenia textu kníh Karla Maya si určite zaslúžia pozornosť a uznanie čitateľa, aj keď sa väčšinou nachádzajú v menej známych vydaniach, v románoch na pokračovanie zo 60-tych rokov.

POZNÁMKA: Keďže ilustrácie podliehajú autorským právam, nie je možné prezeranie obrázkov všetkých uvedených autorov v plnom rozlíšení (vo väčšom formáte). Veľká vďaka preto patrí ilustrátorom, p. Jurajovi Martiškovi, p. Ondrejovi Zimkovi a p. Igorovi Bencovi, ktorí súhlasili s tým, aby ich ilustrácie boli pekným obohatením tejto stránky a zanechali tak hlbší dojem z prezerania knižných mayoviek.