Juraj Deák

Grafik a ilustrátor Juraj Deák sa narodil 13. januára 1935 v Salgótarjáne v Maďarsku. Po absolvovaní Školy umeleckého priemyslu v Bratislave pokračoval v roku 1963 v štúdiách na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie voľnej grafickej tvorby a ilustrácie, pod vedením ilustrátora, maliara a grafika Vincenta Hložníka. Venoval sa voľnej grafike a ilustrácii. V grafických listoch uplatňuje kaligrafické a typografické momenty. Koncom šesťdesiatych rokov ku kaligrafickým hodnotám písma pridáva tlač so sadzby. Pri realizácii využíva prvky náhody. Grafické listy zhotovuje väčšinou formou monotypov. Mnoho farebných a štrukturálnych efektov tak vzniká až v okamžiku tlače. Ilustroval väčšinou dobrodružnú literatúru pre deti J. Verneho, V. Kaverina, J. Londona a K. Maya. Je autorom ilustrácií knihy Posledný Inkov odkaz.

Posledný Inkov odkaz

Kniha Posledný Inkov odkaz. Kniha Posledný Inkov odkaz. Kniha Posledný Inkov odkaz. Kniha Posledný Inkov odkaz.

Kniha z vydavateľstva Mladé letá obsahuje spolu 21 celostránkových ilustrácií a tri dvojstránkové.

Nočná jazda pampou. Na Crusado, madridský espada. Na pampách. Pri tábore Abiponov. Morgenstern a Frico napospas krokodílom. Opatrný seňor Rodrigo a Gambusino.

Použitá literatúra:

http://www.litcentrum.sk

picture