Mayovky na Slovensku » Ilustrátori » Juraj Martiška

Juraj Martiška

Juraj Martiška je dlhoročný grafik vydavateľstva Don Bosco. Narodil sa 2. apríla 1969 v Ružomberku. Po absolvovaní Strednej školy umeleckého priemyslu v Kremnici v rokoch 1983–1987 pokračoval ďalej v štúdiu v rokoch 1989- 1995 na Katedre maľby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor maľba, u prof. Ľ. Hološku a prof. J. Bergera. Venuje sa ilustrácii detských kníh a spolupracuje s viacerými slovenskými vydavateľstvami ako grafický dizajnér. Patrí ku strednej generácií slovenských ilustrátorov. Jeho ilustračná tvorba je veľmi krehká a zároveň má v sebe jemne humorné prvky. Postavy štylizuje takým spôsobom, aby čo najlepšie dotvorili charakter ilustrovaného textu. Ilustrácie tvorí tak, aby boli pre detského čitateľa čo najpríťažlivejšie. Využíva jednoduchú kresbu, ktorú dopĺňa jemnou pastelovou farebnosťou. Jeho práca s farbou je veľmi kultivovaná a dotvára tak celkový príjemný a nevtieravý dojem z ilustrácií. Okrem ilustrovania beletrie a učebníc sa venuje aj voľnej maliarskej tvorbe a grafickému dizajnu. Pre saleziánske vydavateľstvo pracuje od roku 1994 a odvtedy dal grafickú podobu doplnenú ilustráciami stovkám kníha a časopisov. V tomto vydavateľstve je autorom kresieb v knihách Vianoce a Winnetou IV..

Vianoce

Kniha Vianoce. Kniha Vianoce. Kniha Vianoce.
Vianoce. Vianoce. Vianoce. Vianoce. Vianoce. Vianoce. Vianoce.

Kniha vyšla dvakrát a obsahuje spolu osem ilustrácií.

Winnetou IV

Kniha Winnetou IV. Kniha Winnetou IV. Kniha Winnetou IV.
Winnetou IV. Winnetou IV. Winnetou IV. Winnetou IV. Winnetou IV. Winnetou IV.

Obsahuje 15 ilustrácií.

Použitá literatúra:

http://www.litcentrum.sk