Karel Teissig

Maliar, grafik a ilustrátor Karel Teissig sa narodil 19. apríla 1925 v českom Unhošťi, v Stredočeskom kraji. Študoval na maliarskej škole Združenia výtvarných umelcov Mánes v Prahe, v rokoch 1945-1950 na Akadémii výtvarných umení Praha a neskôr roku 1948 na Kráľovskej akadémii výtvarných umení v Bruseli. Okrem ilustrovania kníh a knižných obalov sa venoval aj tvorbe filmových plagátov. Jeho ilustrácie nie sú len výtvarným doplnením ku knihe, ktoré vychádzajú z príbehu, ale vytvárajú svoj osobitný svet, ktorý je súčasťou osobitného sveta celého autorovho výtvarného diela. Je autorom odbornej publikácie Technika kresby (Artia Praha, 1986, Aventunum Praha 1990). V rokoch 1959-1989 vytvoril osemdesiat dva filmových plagátov. Jeho plagáty boli ocenené v roku 1964 cenou Toulse-Laurenca v Paríži. Bol jedným z propagátorov koláže v plagátovom umení. Zomrel 1. októbra 2000 v Prahe. Je autorom kresieb v knihách Petrolejový princ.

Petrolejový princ

Knihy Petrolejový princ. Knihy Petrolejový princ. Knihy Petrolejový princ. Knihy Petrolejový princ.

Kniha vyšla v štyroch vydaniach. Každé vydanie obsahuje 17 celostránkových ilustrácií.

Vysťahovalci. Sam Hawkens. V Pueble. Pri Naftovom jazere. Petrolejový princ. Náčelník Navajov. Unikajúci Petrolejový princ a Buttler.

Použitá literatúra:

http://www.terry-posters.com

picture