Karl May

Karl May

Vlastným menom Karl Friedrich May sa narodil 25. februára 1842 v Ernstthale, v Krušných horách. Bol nemeckým spisovateľom predovšetkým dobrodružnej literatúry. Najznámejšie sú jeho diela o indiánskom náčelníkovi Winnetouovi a zálesákovi Old Shatterhandovi.

Detstvo a roky štúdia

Rodný dom Karla Maya

Narodil se ako piate dieťa do početnej tkáčskej rodiny. Rodičia žili v ťažkých, chudobných časoch a keďže všetok svoj čas museli venovať na zabezpečenie živobitia, deti vychovávala babička. Zrejme vplyvom nedostatočnej výživy, chýbajúcich vitamínov a zlých hygienických podmienok trpel po narodení zrakovou poruchou a krivicou. Až v piatich rokoch sa dvom lekárom podarilo zrak mu opäť navrátiť. V škole sa prejavil ako veľmi nadaný žiak. Jeho otec veľmi chcel, aby bol vzdelaný a pod jeho prísnym dohľadom musel mnoho študovať. Čítal a prepisoval knihy, učil sa latinsky, anglicky a francúzky a tiež hre na klavír, husle a varhany. V štrnástich rokoch ukončil školu a nastúpil do učiteľského seminára vo Waldenburgu.

Ťažké skúšky života

ErnstthalV roku 1861 Karl May úspešne ukončil štúdia a nastúpil ako pomocný učiteľ v Glauchau. Čoskoro bol prepustený a prešiel na školu v Altchemnitz, kde vyučoval vo večernej škole robotníkov z miestnej továrne. Ako učiteľ sa musel do školy dostaviť načas. Keďže zo svojho platu si hodinky dovoliť nemohol, požičiaval si ich od svojho spolubývajúceho, ktorému ich vždy každý večer vrátil. Na Vianoce sa však ponáhľal domov k rodičom a hodinky vrátiť zabudol. Spolubývajúci to ohlásil ako krádež a na základe tohto obvinenia sa dostal na šesť týždňov do väzenia. Natrvalo mu zakázali pracovať ako učiteľ. Tieto udalosti na neho ťažko vplývali a nervovo sa zrútil. Po prepustení z väzenia zostal Karl May bez práce a finančných prostriedkov. To spôsobilo jeho ďalšie nervové zrútenie. V tomto duševnom stavu sa dopustil niekoľkých ľahších priestupkov, ktorých konanie si nevedel ani on sám vysvetliť. Napriek tomu bol za ne odsúdený na štyri roky nútených prác v Cvíkove. Za dobré chovanie bol v roku 1868 predčasne prepustený. Vrátil se do Ernstthalu, kde se dozvedel o smrti svojej babičky. To opäť len prehĺbilo jeho zlý duševný stav. Svoje konanie opäť nevedel rozpoznať a pre niekoľko malých priestupkov bol ako recidivista opäť odsúdený na štyri roky väzenia vo Waldheime. Ako väzenský knihovník prečítal veľké množstvo kníh a taktiež pod vplyvom katolíckeho kňaza sa stával lepším človekom. V tomto poslednom väzení začal písať svoje sny o ďalekých cestách a posielal poviedky do rôznych časopisov, najskôr pod rôznymi pseudonymami.

Splnený spisovateľský sen

Karl May ako Old Shatterhand

Jeho talentu si všimol vydavateľ Heinrich Gotthold Münchmeyer a ponúkol mu miesto redaktora. V roku 1875 se May presťahoval do Drážďan, kde se naplno venoval spisovateľskej práci a publikuje svoje poviedky a humoresky. Medzi nimi vyšla aj poviedka Old Firehand, v ktorej je prvýkrát spomenuté meno Winnetou. Na konci roku 1876 pre nezhody s Münchmeyerom odišiel a na kratšiu dobu zostal nezávislým spisovateľom. V roku 1877 prijal miesto redaktora v týždenníku Frohe Stunden. Od roku 1892 začali vychádzať romány z Orientu, kde bol hlavným hrdinom Kara ben Nemsí, který je totožný s Old Shatterhandom. Karl May bol stále viac známejší a vydával sa za hrdinu svojich príbehov. Tvrdil, že píše svoje vlastné príbehy z ciest, které vykonal do Ameriky v rokoch 1862 až 1863, na Ďaľeký východ (1864-1865) a do Orientu (1868 - 1870). Jeho sláva však bola otrasená, keď vydavateľ Adalbert Fischer vydal Mayove staré kolportážne romány v knižnej podobe s uvedením jeho mena. Na verejnosť sa tiež dostala jeho kriminálna minulosť a May sa začal so svojími odporcami súdiť. V roku 1903 se rozviedol a krátko na to oženil s Klárou Plöhnovou, s ktorou ako šesťdesiat ročný po prvýkrát zavítal do Ameriky. Navštívil aj ostatné krajiny, ktoré opisoval vo svojich dielach. Na prvú skutočne doloženú cestu se vydal v roku 1899 do Orientu, kde navštívil miesta svojich románov a dostal sa až na Sumatru. Táto cesta trvala pätnásť mesiacov a videl, že Orient je úplne iný ako ho vykresľoval vo svojich literárnych predstavách. Diela, ktoré potom napísal, boli s oveľa reálnejším pohľadom.

Posledné roky

Múzeum Karla Maya

Takmer celý zvyšok života strávil pri súdnych procesoch o svoje diela a autorské práva. V roku 1910 napísal autobiografiu Môj život a moje ciele a v decembri 1911 súdne spory vyhral. Tieto však boli pre neho veľmi vyčerpávajúce a 30. marca 1912 v dôsledku vysilenia a prekonaného zápalu pľúc zomrel na zlyhanie srdca. V Radebeule pri Drážďanoch sa nachádza múzeum Karla Maya s mnohými expozíciami. Tento dom pôvodne kúpil May v roku 1896 a nazval ho Villa Shatterhand. V záhrade tohoto múzea sa nachádza aj Villa Bärenfett (Medvedie sadlo), kde býval románový Hobble Frank. V tejto sú expozície venované severoamerickým Indiánom. Obidve múzea skutočne stoja za návštevu.

Použitá literatúra:

http://cs.wikipedia.org. Karl May. [online] Publikované 13. 3. 2014. [citované 16.06.2014]. Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_May.