Europa

Knihy z vydavateľstva Europa.

Knižné vydavateľstvo Európa prináša na knižný trh diela najvýznamnejších európskych spisovateľov dvadsiateho storočia. Cieľom je vytvoriť nielen čitateľsky príťažlivú ale aj cenovo dostupnú knižnicu literárnej klasiky. Pri vydávaných knihách kladie mimoriadny dôraz na profesionálny preklad a precíznu editorskú prácu. Vydavateľstvo oslovuje nielen staršiu generáciu, ale aj mladých čitateľov.

  • 2010

Duch Llana Estacada

Duch Llana estacada 2010 Duch Llana estacada 2010 Duch Llana estacada 2010
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 213
 • edícia: Liga výnimočných
 • ilustrácie: Ján Ťapák
 • preklad: Milan Krankus, (May, K. Der Geist des Llano estacado. Stuttgart: Philipp Reclam Jun., 1984)

Kniha je kompletným a neskráteným vydaním autorského textu.

  • 2013

Moc fantázie

 • vydanie: prvé
 • počet strán: 269
 • edícia: Auris
 • ilustrácie: prevzaté z nemeckých vydaní
 • preklad: Milan Krankus, (Schmiedt Helmut. Karl May oder Die Macht der Phantasie. München: MünchenVerlag C.H.Beck oHG, 2011)

Helmut Schmiedt pôsobí ako profesor germanistiky na Univerzite Koblenz-Landau. Život a dielo Karla Maya sú mnoho rokov hlavnou témou jeho výskumu. K 100. výročiu úmrtia "spisovateľa pre ľud" napísal rozsiahlu a bohato zdokumentovanú biografiu, ktorá novým spôsobom dáva do vzťahu dielo a osobnosť veľkého nemeckého literáta.

  • 2018

Winnetou IV.

 • vydanie: druhé slovenské
 • počet strán: 368
 • edícia: Liga výnimočných
 • ilustrácie: Martin Vrabec
 • preklad: Vincent Šabík, (May, K. Winnetou, 4.Band. Gesammelte Reiseerzählungen, Band XXXIII. Freiburg i.Br., 1910)

Táto kniha vychádza v preklade z pôvodného autorského textu, ktorý vyšiel v roku 1910 vo Freiburgu.

Použitá literatúra:

http://www.vydavatelstvo-europa.sk