Fortuna Print

Knihy Fortuna Print.

Toto pražské vydavateľstvo, so svojou organizačnou zložkou v Bratislave, vzniklo v roku 1992. Ponuka kníh bola vždy tématicky rôznorodá od populárno-náučnej literatúry cez detské knihy a praktické príručky venované najrzmanitejším záujmom až po knihy o cestovaní a poznávaní sveta. Významnú časť knižnej produkcie tvorí historická tematika v mnohých podobách a súvislostiach.
V roku 2009 vydavateľstvo zmenilo názov na Fortuna Libri.

    • 1997

Winnetou a Old Shatterhand

Winnetou a Old Shatterhand 1997 Winnetou a Old Shatterhand 1997
  • vydanie: prvé
  • počet strán: 142
  • ilustrácie: Heinz Osthoff
  • preklad: Silvia Varsiková a Vladimír Varsik, (May, K. Winnetou und Shatterhand. Erlangen: Pestalozzi-Verlag, 1992)

Kniha obsahuje poviedky zo šiestich románov: Winnetou 1 a 2, Syn lovca medveďov, Poklad na Striebornom jazere, Petrolejový princ a Vianoce. Vyšlo tiež v češtine aj nemčine

Použitá literatúra:

http://www.fortunaprint.cz