Mladé letá

Časť kníh z vydavateľstva Mladé letá

Vydavateľstvo Mladé letá vzniklo v päťdesiatych rokoch a celé desaťročia sa špecializovalo na detskú a mládežnícku literatúru. V roku 1953 bolo vyčlenením z vydavateľstva SÚV ČSM vytvorené samostatné vydavateľstvo detskej literatúry pod názvom Slovenské nakladateľstvo detskej knihy, ktoré bolo v roku 1956 premenované na Mladé letá.
Mladé letá vydávali okrem iného edície pre najmenších (Omaľovačky, Vystrihovačky a pod.) , pre mládež od 9 resp. 11 rokov (Zlatý kľúčik, Z rozprávky do rozprávky, Delfín, Stopy, Pradávne príbehy a pod.), abonentskú edíciu Klub mladých čitateľov, teoretickú edíciu Otázky detskej literatúry a časopis Slniečko. Spolu s pražským vydavateľstvom detskej literatúry Albatros, Mladé letá vydávali mesačník Zlatý máj.
V roku 2003 spojením dvoch renomovaných vydavateľstiev, Slovenského pedagogického nakladateľstva a vydavateľstva Mladé letá vzniklo Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o..

  • 1963

Petrolejový princ

Petrolejový princ 1963 Petrolejový princ 1963 Petrolejový princ 1963 Petrolejový princ 1963
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 403
 • počet výtlačkov: 30 000
 • edícia: Dobrodružné čítanie
 • ilustrácie: Karel Teissig
 • preklad: Perla Bžochová, (May, K. Der Ölprinz. Radebuel bei Dresden: Karl May Verlag.)
  • 1964

Petrolejový princ

Petrolejový princ 1964 Petrolejový princ 1964 Petrolejový princ 1964 Petrolejový princ 1964
 • vydanie: druhé
 • počet strán: 402
 • počet výtlačkov: 8 000
 • edícia: Dobrodružné čítanie
 • ilustrácie: Karel Teissig
 • preklad: Perla Bžochová, (May, K. Der Ölprinz. Radebuel bei Dresden: Karl May Verlag.)
  • 1964

Winnetou I

 • vydanie: prvé
 • počet strán: 505
 • počet výtlačkov: 52 000
 • edícia: STOPY
 • ilustrácie: Teodor Schnitzer, obálka Alojz Riškovič
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Winnetou, der rote Gentleman, I. Band. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld)
  • 1965

Winnetou I

 • vydanie: druhé
 • počet strán: 505
 • počet výtlačkov: 10 000
 • edícia: STOPY
 • ilustrácie: Teodor Schnitzer, obálka Alojz Riškovič
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Winnetou, der rote Gentleman, I. Band. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld)
  • 1965

Winnetou II

 • vydanie: prvé
 • počet strán: 507
 • počet výtlačkov: 60 000
 • edícia: STOPY
 • ilustrácie: Teodor Schnitzer, obálka Alojz Riškovič
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Winnetou, der rote Gentleman, 1.2.3. Band. Karl May's gesammelte Reiseerzählungen, Band IX. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld)
  • 1965

Winnetou III

 • vydanie: prvé
 • počet strán: 535
 • počet výtlačkov: 60 000
 • edícia: STOPY
 • ilustrácie: Teodor Schnitzer, obálka Alojz Riškovič
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Winnetou, der rote Gentleman, 1.2.3. Band, Karl May's gesammelte Reiseerzählungen, Band IX. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld)
  • 1966

Winnetou I - III

Winnetou I - III. 1966 Winnetou I - III. 1966 Winnetou I - III. 1966 Winnetou I - III. 1966 Winnetou I - III. 1966 Winnetou I - III. 1966
 • vydanie: druhé
 • počet strán: 973
 • počet výtlačkov: 40 000
 • ilustrácie: Teodor Schnitzer
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Winnetou, der rote Gentleman, 1.2.3. Band, Karl May's gesammelte Reiseerzählungen, Band IX. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld)

Všetky tri diely boli vydané v jednom zväzku. V tomto roku vyšlo aj tzv. Druhé nezmenené vydanie ale v náklade len 10 000 výtlačkov. Odlišuje sa červenou alebo olivovou farbou väzby.

  • 1966

Poklad v striebornom jazere

Poklad v striebornom jazere 1966 Poklad v striebornom jazere 1966 Poklad v striebornom jazere 1966 Poklad v striebornom jazere 1966 Poklad v striebornom jazere 1966
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 515
 • počet výtlačkov: 60 000
 • edícia: KMČ (Klub mladých čitateľov)
 • ilustrácie: Teodor Schnitzer
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Der Schatz im Silbersee. Stutgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft.)
  • 1967

Syn lovca medveďov

Syn lovca medveďov 1967 Syn lovca medveďov 1967 Syn lovca medveďov 1967
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 274
 • počet výtlačkov: 55 000
 • edícia: KMČ (Klub mladých čitateľov)
 • ilustrácie: František Šesták
 • preklad: Teofil Uśák, (May, K. Der Sohn des Bärenjägers. Stutgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft.)
  • 1967

Old Surehand I

Old Surehand I. 1967 Old Surehand I. 1967
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 331
 • počet výtlačkov: 130 000
 • edícia: STOPY
 • ilustrácie: František Šesták
 • preklad: dr. Teofil Ušák, (May, K. Old Surehand. 1. Band. Karl May's gesammelte Reiseerzählungen, Band XIV. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld)
  • 1968

Poklad v striebornom jazere

Poklad v striebornom jazere 1968 Poklad v striebornom jazere 1968
 • vydanie: druhé
 • počet strán: 608
 • počet výtlačkov: 55 000
 • edícia: STOPY
 • ilustrácie: Teodor Schnitzer
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Der Schatz im Silbersee. Stutgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft.)
  • 1968

Duch Llana estacada

Duch Llana estacada 1968 Duch Llana estacada 1968 Duch Llana estacada 1968 Duch Llana estacada 1968
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 178
 • počet výtlačkov: 35 000
 • edícia: KMČ (Klub mladých čitateľov)
 • ilustrácie: František Šesták
 • preklad: dr. Teofil Ušák, (May, K. Der Geist des Llano estakado. Stuttgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft.)
  • 1968

Old Surehand II

Old Surehand II. 1968 Old Surehand II. 1968
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 378
 • počet výtlačkov: 60 000
 • edícia: STOPY
 • ilustrácie: František Šesták
 • preklad: Terézia Černá, ()
  • 1969

Old Surehand II

Old Surehand II. 1969 Old Surehand II. 1969
 • vydanie: druhé
 • počet strán: 378
 • počet výtlačkov: 30 000
 • edícia: STOPY
 • ilustrácie: František Šesták
 • preklad: Terézia Černá, ()
  • 1969

Syn lovca medveďov

Syn lovca medveďov 1969 Syn lovca medveďov 1969 Syn lovca medveďov 1969
 • vydanie: druhé
 • počet strán: 274
 • počet výtlačkov: 60 000
 • edícia: KMČ (Klub mladých čitateľov)
 • ilustrácie: František Šesták
 • preklad: Teofil Uśák, (May, K. Der Sohn des Bärenjägers. Stutgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft.)
  • 1969

Na Rio de la Plata

Na Rio de La plata 1969 Na Rio de La plata 1969 Na Rio de La plata 1969
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 443
 • počet výtlačkov: 30 000
 • edícia: KMČ (Klub mladých čitateľov)
 • ilustrácie: Ondrej Zimka
 • preklad: Perla Bžochová, (May, K. Am Rio de la Plata. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld.)
  • 1970

Znovu na Rio de la Plata

Znovu na Rio de La plata 1970 Znovu na Rio de La plata 1970 Znovu na Rio de La plata 1970
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 403
 • počet výtlačkov: 20 000
 • edícia: KMČ (Klub mladých čitateľov)
 • ilustrácie: Ondrej Zimka
 • preklad: Perla Bžochová, (May, K. In den Kordilleren. Radebeul bei Dresden: Karl-May Verlag.)
  • 1970

Duch Llana estacada

Duch Llana estacada 1970 Duch Llana estacada 1970 Duch Llana estacada 1970
 • vydanie: druhé
 • počet strán: 180
 • počet výtlačkov: 30 000
 • edícia: KMČ (Klub mladých čitateľov)
 • ilustrácie: František Šesták
 • preklad: dr. Teofil Ušák, (May, K. Der Geist des Llano estakado. Stuttgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft.)
  • 1971

Petrolejový princ

Petrolejový princ 1971 Petrolejový princ 1971 Petrolejový princ 1971
 • vydanie: tretie
 • počet strán: 376
 • počet výtlačkov: 30 000
 • ilustrácie: Karel Teissig
 • preklad: Perla Bžochová, (May, K. Der Ölprinz. Radebuel bei Dresden: Karl May Verlag.)
  • 1971

Posledný Inkov odkaz

Posledný Inkov odkaz 1971 Posledný Inkov odkaz 1971 Posledný Inkov odkaz 1971
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 358
 • počet výtlačkov: 45 000
 • edícia: KMČ (Klub mladých čitateľov)
 • ilustrácie: Juraj Deák
 • preklad: Vojtech Fronc, (May, K. Das Vermächtnis des Inka. Radebuel bei Dresden: Karl May Verlag.)
  • 1973

Winnetou I

 • vydanie: štvrté
 • počet strán: 505
 • počet výtlačkov: 35 000
 • edícia: STOPY
 • ilustrácie: Teodor Schnitzer, obálka Alojz Riškovič
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Winnetou, der rote Gentleman, Karl May's gesammelte Reiseerzählungen. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld.)
  • 1973

Winnetou II

 • vydanie: tretie
 • počet strán: 506
 • počet výtlačkov: 35 000
 • edícia: STOPY
 • ilustrácie: Teodor Schnitzer, obálka Alojz Riškovič
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Winnetou, der rote Gentleman, Karl May's gesammelte Reiseerzählungen. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld.)
  • 1973

Winnetou III

 • vydanie: tretie
 • počet strán: 525
 • počet výtlačkov: 35 000
 • edícia: STOPY
 • ilustrácie: Teodor Schnitzer, obálka Alojz Riškovič
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Winnetou, der rote Gentleman, Karl May's gesammelte Reiseerzählungen. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld.)
  • 1974

Čierny mustang

Čierny mustang 1974 Čierny mustang 1974 Čierny mustang 1974
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 293
 • počet výtlačkov: 40 000
 • edícia: KMČ (Klub mladých čitateľov)
 • ilustrácie: Teodor Schnitzer
 • preklad: dr. Teofil UŠák, (May, K. Der schwarze Mustang. Stuttgart: Union Deutsche Verlagsgesellschaft.)
  • 1980

Poklad v striebornom jazere

Poklad v striebornom jazere 1980 Poklad v striebornom jazere 1980
 • vydanie: tretie
 • počet strán: 575
 • počet výtlačkov: 40 000
 • edícia: KMČ (Klub mladých čitateľov)
 • ilustrácie: Teodor Schnitzer
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. May. K, Der Schatz im Silbersee. Stutgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft.)
  • 1986

Petrolejový princ

Petrolejový princ 1986 Petrolejový princ 1986 Petrolejový princ 1986
 • vydanie: štvrté
 • počet strán: 398
 • počet výtlačkov: 41 000
 • edícia: KMČ (Klub mladých čitateľov)
 • ilustrácie: Karel Teissig
 • preklad: Perla Bžochová, (May, K. Der Ölprinz. Radebuel bei Dresden: Karl May Verlag.)
  • 1987

Poklad v striebornom jazere

Poklad v striebornom jazere 1987 Poklad v striebornom jazere 1987 Poklad v striebornom jazere 1987
 • vydanie: štvrté
 • počet strán: 573
 • počet výtlačkov: 103 000
 • edícia: KMČ (Klub mladých čitateľov)
 • ilustrácie: Teodor Schnitzer
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Der Schatz im Silbersee. Stutgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft.)
  • 1988

Winnetou I

Winnetou I. 1988 Winnetou I. 1988 Winnetou I. 1988 Winnetou I. 1988 Winnetou I. 1988 Winnetou I. 1988
 • vydanie: piate
 • počet strán: 57
 • počet výtlačkov: 25 000
 • ilustrácie: bez ilustrácií
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Winnetou, der rote Gentleman, Karl May's gesammelte Reiseerzählungen. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld.)

Zošitové vydanie prvého dielu Winnetou. Každý zošit má 57 strán a vyšiel v rovnakom počte výtlačkov.

  • 1991

Winnetou I

 • vydanie: šieste
 • počet strán: 382
 • edícia: Knihy Karla Maya
 • ilustrácie: Igor Benca
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Winnetou, der rote Gentleman, Karl May's gesammelte Reiseerzählungen. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld.)
  • 1992

Winnetou II

 • vydanie: štvrté
 • počet strán: 383
 • edícia: Knihy Karla Maya
 • ilustrácie: Igor Benca
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Winnetou, der rote Gentleman, Karl May's gesammelte Reiseerzählungen. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld.)
  • 1992

Winnetou III

 • vydanie: štvrté
 • počet strán: 405
 • edícia: Knihy Karla Maya
 • ilustrácie: Igor Benca
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Winnetou, der rote Gentleman. Karl May's gesammelte Reiseerzählungen. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld.)
  • 1994

Krvná pomsta

Krvná pomsta 1994 Krvná pomsta 1994
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 151
 • ilustrácie: bez ilustrácií, obálka Vladimír Vanko & Svetozár Mydlo
 • preklad: Mária Kellerová, (May, K. Karl May: Blutrache, Der Kutb, Der Händler von Serdescht. In: Auf fremden Pfaden, Reiseerzählung, Bamberg: Karl-May-Verlag, 1952)

Kniha s podtitulom Poviedky z ciest obsahuje Krvná pomsta, Kutb a Obchodník zo Serdeštu.

  • 1995

Old Firehand

Old Firehand 1995 Old Firehand 1995
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 151 strán
 • ilustrácie: bez ilustrácií, obálka Vladimír Vanko & Svetozár Mydlo
 • preklad: Marta Ličková, (May, K. Joe Burkers, das Einaug, in: Halbblut. Old Firehand. Bamberg: Karl-May-Verlag, 1949, 1967)

Obsahuje poviedky Joe Bukers,jednooký a Old Firehand.

  • 1996

Old Shatterhand

Old Shatterhand 1996 Old Shatterhand 1996
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 123 strán
 • ilustrácie: bez ilustrácií, obálka Vladimír Vanko & Svetozár Mydlo
 • preklad: Marta Ličková, (May, K. Der Flucher, Ein Blizzard. In: Auf fremden Pfaden. Die Both Shatters'. In: Old Firehand. Die Sohne des Upsaroka, In: Das Zauberwasser. Bamberg: Karl-May-Verlag, 1952. 1967. 1979.)

Obsahuje poviedky Rúhač, Blizard, Both Shatters, Synovia Upsarokov.

  • 1997

Lev pomsty

Lev pomsty 1997
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 204 strán
 • ilustrácie: bez ilustrácií, obálka Vladimír Vanko & Svetozár Mydlo
 • preklad: Marta Ličková, (May, K. To-kei-chun, Der Lowe der Blutrache, Himmelslicht. In: Der Lowe der Blutrache und andere Reiseerzählungen von Karl May. Bamberg: Karl-May-Verlag, 1954.)

Obsahuje poviedky To-kei-chun, Lev krvnej pomsty, Nebeské svetlo. Táto kniha vyšla pri príležitosti 155. výročia narodenia spisovateľa Karla Maya.

  • 1998

Čarodejnica Durimeh

 Čarodejnica durimeh 1998 Čarodejnica durimeh 1998
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 166
 • ilustrácie: bez ilustrácií, obálka Vladimír Vanko & Svetozár Mydlo
 • preklad: Marta Ličková, (May, K. Es Ssabbi - Der Verfluchte, Ein Rätsel. In: Der Lowe der Blutrache und andere Reiseerzählungen von Karl May. Bamberg: Karl-May-Verlag, 1954.)

Obsahuje poviedky Es Ssabbi - prekliaty a Hádanka.

  • 1999

Duch Llana estacada

Duch Llana estacada 1999 Duch Llana estacada 1999
 • vydanie: tretie
 • počet strán: 218
 • ilustrácie: bez ilustrácií, obálka Vladimír Vanko & Svetozár Mydlo
 • preklad: Dr. Teofil Ušák, (May, K. Der Geist des Llano estakado. Stuttgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft.)
  • 2000

Syn lovca medveďov

Syn lovca medveďov 2000 Syn lovca medveďov 2000
 • vydanie: tretie
 • počet strán: 333
 • ilustrácie: bez ilustrácií, obálka Vladimír Vanko & Svetozár Mydlo
 • preklad: Dr. Teofil Ušák, (May, K. Der Sohn des Bärenjägers. Stutgart, Berlin, Leipzig: Union, Deutsche Verlagsgesellschaft.)
  • 2002

Old Surehand

Old Surehand 2002 Old Surehand 2002
 • vydanie: druhé
 • počet strán: 328
 • ilustrácie: bez ilustrácií, obálka Vladimír Vanko & Svetozár Mydlo
 • preklad: Dr. Teofil Ušák, (May, K. Old Surehand. 1. Band. Karl May's gesammelte Reiseerzählungen, Band XIV. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld)

Kniha vyšla k výročiu narodenia a smrti Karla Maya (1842 - 1912). Je však len prvým dielom z dvojdielneho románu.

  • 2016

Poklad v striebornom jazere

Poklad v striebornom jazere 2016 Poklad v striebornom jazere 2016
 • vydanie: piate
 • počet strán: 525
 • edícia: STOPY
 • ilustrácie: Teodor Schnitzer
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Der Schatz im Silbersee. Stutgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft.)

Použitá literatúra:

http://www.mladeleta.sk/

http://sk.wikipedia.org