Neopress

Zošity vydavateľstva Neopress

Spoločnosť NEOPRESS so sídlom vo Zvolene vznikla v devädesiatych rokoch. Okrem iných činností sa zaoberala aj vydávaním periodických a neperiodických publikácií. Zaujímavosťou bol román Medzi Supmi Mexika, ktorý mal vychádzať na pokračovanie v niekoľkých zošitoch.

    • 1998

Medzi Supmi Mexika

Medzi Supmi Mexika 1998 Medzi Supmi Mexika 1998 Medzi Supmi Mexika 1998
  • vydanie: prvé
  • počet strán: 33 v každom zošite
  • ilustrácie: bez ilustrácií
  • preklad: ???

Medzi Supmi Mexika je slovenský názov diela Satan a Judáš, známeho z českých vydavateľstiev napr. Návrat alebo od vydavateľa Alois Hynek. Prvý zošit má názov Dobrodružstvo v Sonore, druhý zošit začína tretou kapitolou s názvom Tajomstvo haciendy. Obsah je zostručnený a skrátený na úroveň zošitového vydania. Cieľom vydavateľa bolo po postupnom vydaní všetkých zošitov získať ucelený knižný titul, ktorý by bol po prípadnom zviazaní prínosom do každej knižnice. Vo vydavateľstve však nastali zmeny, náklady na výrobu sa zvýšili a nakoniec k vydaniu ďalších zošitov už nedošlo.