Nezávislosť

Kniha z vydavateľstva Nezávislosť.

Vydavateľstvo Nezávislosť bolo založené v roku 1990 v Bratislave. Zameriavalo sa na reklamnú a propagačnú činnosť, vydávanie periodických a neperiodických publikácií, tlačív, kníh a špeciálnych polygrafických výrobkov. V roku 2012 Nezávislosť a.s zanikla.
V tomto vydavateľstve vyšla iba jedna mayovka, Za pokladmi Inkov, ktorá je prvou knihou z dvojdielneho románu. Vydaná bola z prekladu od Teofila Ušáka. Podobný preklad vyšiel aj vo vydavateľstve Smena. K vydaniu pripravovaného pokračovania pod názvom Dobrodružstvá v Kordillerách už nedošlo.

    • 1991

Za pokladmi Inkov

Za pokladmi Inkov 1991 Za pokladmi Inkov 1991
  • vydanie: prvé
  • počet strán: 401
  • ilustrácie: Anna Ušáková, obálka Zdenka Nižňanská
  • preklad: Teofil Ušák, (May, K. Am Rio de la Plata. Freiburg i Br.: Fr. E. Fehsenfeld.)

Kniha je len prvou časťou dvojdielneho románu.