Mayovky na Slovensku » Vydavateľstvá » Pionierske noviny

Pionierske noviny

Týždenník pre deti od 11-15 rokov pravidelne prinášal zaujímavosti zo života pionierov doma i v zahraničí, zaujímavosti zo sveta a rôzne súťaže či krížovky.

    • 1965 - 66

Gavalier prérie

Gavalier prérie 1965 - 66 Gavalier prérie 1965 - 66
  • vydanie: prvé
  • počet strán: 160
  • ilustrácie: Anna Ušáková
  • preklad: Dr. Teofil Ušák, (May, K. Der Konigsschatz. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld. a Die Hohle des Konigsschatzes Niedersedlitz.Dresden: H.G. Munchmayer G. m. b. H.)

Knižné vydanie vyšlo v roku 1966 vo vydavateľstve Smena. Príloha v Pionierskych novinách bola krásne a bohato ilustrovaná Annou Ušákovou.