Mayovky na Slovensku » Vydavateľstvá » Saleziánske katechetické stredisko

Saleziánske katechetické stredisko

Knižka zo Saleziánskeho katechetického strediska.

V celej saleziánskej spoločnosti sú jednou z priorít médiá. Nebolo tomu inak ani na Slovensku, keď po Novembri ´89 vzniklo v roku 1992 Saleziánske katechetické stredisko, ktoré malo za cieľ rozšíriť po rokoch totality medzi ľudí čo najviac katechetického materiálu. Neskôr, v roku 1994, vzniklo na základoch katechetického strediska vydavateľtvo Don Bosco ako nástroj pôsobenia saleziánov na Slovensku v oblasti spoločenskej komunikácie.

    • 1992

Démon zlata

Démon zlata 1992 Démon zlata 1992
  • vydanie: prvé
  • počet strán: 53
  • ilustrácie: Anna Ušáková
  • preklad: Dr. Teofil Uśák, (May, K. Karl May's gesammelte Reisseerzählungen. Freiburg i Br.: Fr. E Fehsenfeld)

Použitá literatúra:

http://www.webnoviny.sk