Mayovky na Slovensku » Vydavateľstvá » Slovenský spisovateľ

Slovenský spisovateľ

Knihy vydavateľstva Slovenský spisovateľ

Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ patrí medzi najstaršie vydavateľstvá na Slovensku. Založili ho v Bratislave v roku 1951 slovenskí intelektuáli. Za viac ako 60 rokov svojej existencie vydalo takmer 5 200 kníh v celkovom náklade vyše 47 miliónov výtlačkov. Orientuje sa na vydávanie beletrie, a to pôvodnej slovenskej i preloženej. Najznámejšou edíciou je Zelená knižnica (ZK), v ktorej vychádzajú najlepšie svetové diela kriminálneho žánru. Ďalšími známymi edíciami sú Kruh milovníkov poézie (KMP) a Spoločnosť priateľov krásnych kníh (SPKK). Vydávané knihy sú písané výbornou slovenčinou a vyznačujú sa dobrou úroveňou textu.

  • 1969

Púšťou

Púšťou 1969 Púšťou 1969 Púšťou 1969
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 376
 • počet výtlačkov: 70 000
 • ilustrácie: Ľudovít Ilečko
 • preklad: Tessa Žabkayová, (May, K. Durch die Wüste. Karl May's gesammelte werke, Band 1. Radebeul bei Dresden: Karl May Verlag.)
  • 1969

Cez Divý Kurdistan

Cez divý Kurdistan 1969 Cez divý Kurdistan 1969 Cez divý Kurdistan 1969
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 372
 • počet výtlačkov: 70 000
 • ilustrácie: Ľudovít Ilečko
 • preklad: Dr. Vladimír Žabkay , (May, K. Durch wilde Kurdistan. Karl May's gesammelte werke, Band 2. Radebeul bei Dresden: Karl May Verlag.)
  • 1992

Púšťou

Púšťou 1992 Púšťou 1992
 • vydanie: druhé, upravené vydanie
 • počet strán: 165
 • ilustrácie: Igor Benca
 • preklad: Tessa Žabkayová a Peter Glocko, (May, K. Durch die Wüste. Karl May's gesammelte werke, Band 1. Radebeul bei Dresden: Karl May Verlag.)

Skrátená verzia vydania z roku 1969.

Použitá literatúra:

http://www.slovenskyspisovatel.sk

http://www.litcentrum.sk

http://www.martinus.sk