Smena

Knihy z vydavateľstva Smena

Bývalé bratislavské vydavateľstvo svojou históriou siaha až do roku 1949. Aj keď postupom času bolo niekoľkokrát premenované, vždy bolo označenie Smena súčasťou názvu vydavateľstva. V roku 1996 vzniklo Vydavateľstvo SMENA a.s. Zaoberalo sa vydávaním periodickej a neperiodickej tlače, detskej literatúry, novín, časopisov, reklamnou činnosťou a distribúciou tlače. V roku 2002 SMENA a.s. svoju činnosť ukončilo.
Súčasťou vydavateľskej činnosti v šesťdesiatych rokoch bolo aj vydávanie detských časopisov Ohník, Pionierske noviny a Prúd.

  • 1966

Gavalier prérie

Gavalier prérie 1966 Gavalier prérie 1966
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 154
 • ilustrácie: Anna Ušáková
 • preklad: Dr. Teofil Ušák, (May, K. Der Konigsschatz. Freiburg i. Br: Friedrich Ernst Fehsenfeld. a Die Hohle des Konigsschatzes Niedersedlitz.Dresden: H.G. Munchmayer G. m. b. H.)

Román vychádzal na pokračovanie ako príloha Pionierskych novín v rokoch 1965-66.

  • 1967

Čierny Mustang

Čierny mustang 1967 Čierny mustang 1967 Čierny mustang 1967 Čierny mustang 1967
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 251
 • počet výtlačkov: 119 000
 • ilustrácie: Gustáv Lehen, prebal navrhol Miroslav Váša
 • preklad: Dr. Teofil Ušák, (May, K. Der schwarze Mustang. Stuttgart: Union Deutsche Verlagsgesellschaft.)
  • 1968

Lúpežná karavána

Lúpežná karavána 1968 Lúpežná karavána 1968
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 39
 • počet výtlačkov: 45 000
 • edícia: Dobrodružné romány, zošit č. 138
 • ilustrácie: Natália Jankovičová
 • preklad: Rudolf Tandlmayer, (May, K. Die Gum, Orangen und Datteln. Radebeul bei Dresden: Karl May Verlag, 1893.)
  • 1968

Za pokladmi Inkov

Za pokladmi Inkov 1968 Za pokladmi Inkov 1968 Za pokladmi Inkov 1968
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 438
 • počet výtlačkov: 53 000
 • ilustrácie: bez ilustrácií, obálku navrhol Vlado Popovič
 • preklad: Teofil Ušák,(May, K. Am Rio de la plata. Freiburg i. Br.: Verlag von Friedrich Ernst Fehlenfeld, 1894)
  • 1970

V Kordillerach

V Kordillerach 1970 V Kordillerach 1970 V Kordillerach 1970
 • vydanie: prvé
 • počet strán: 348
 • počet výtlačkov: 26 000
 • ilustrácie: bez ilustrácií, obálku navrhol Vlado Popovič
 • preklad: Teofil Ušák, (May, K. In den Kordilleren. Freiburg i. Br.: Fridrich Ernst Fehsenfeld, 1926)

Použitá literatúra:

http://sk.wikipedia.org