Mayovky na Slovensku » Vydavateľstvá » Spoločnosť Božieho Slova

Svätá rodina

Periodikum k úcte sv. Rodiny Nazaretskej a k ochrane rodín kresťanských vychádzalo jedenkrát mesačne v rokoch 1908 až 1948. Vydavateľom bola Spoločnosť Božieho Slova.

    • 1924 - 25

Víchor

Svätá rodina 1924 Víchor 1924
  • vydanie: prvé
  • preklad: V.S. Oravský

Poviedka Víchor je pravdepodobne prvý preklad textu Karla Maya do slovenčiny. Príbeh vychádzal v siedmich pokračovaniach v časopise Svätá rodina od čísla 8-9/1924. Je to príbeh o Božej trpezlivosti a večnej Spravodlivosti, ktorá vyplynie zo spáchaných skutkov. Dej sa odohráva na Divokom západe s Winnetouom a Old Shatterhandom.
Poviedka neskôr vyšla v knihe Old Shatterhand z vydavateľstva Mladé letá pod názvom Blizard.